cảm ơn bạn, up bài này lên cho bạn nhé.
thông tin rất hữu ích