Mẫu Đăng Ký:
Họ và Tên :NGUYỄN NGỌC THẾ
Tuổi : 30
Sdt và yahoo : THECLUBIPHONE7989
ID game : Bane