1. Mu đi theo đường lối không quá khó, nhưng không quá dễ
2. Đồ tặng miễn phí nếu bạn chăm chỉ giết quái -> nhận điểm pc point để đổi lấy đồ.
3. Shop pc đủ đồ cho anh em, có cả ngọc + lông vũ
4....