PDA

Xem bản đầy đủ : Tố Cáo Gian Lận  1. [Thông Báo] Quy định và thỏa thuận chung
  2. [Thông Báo] Trùm lừa đảo facebook : Nguyễn Kim Thuần ( cảnh báo các facebook cá nhân )
  3. [Quyền Vương] Mong ADM xem xét
  4. [Quyền Vương] Cảnh báo anh em GD vs acc Leloilc5