Hôm nay em lập toppic này để mong adm xem xet gium co người tố cáo em lừa đảo em mong adm check tât cả GD cua TK zacky11 NV lonelyboy trong ngay hom nay giùm em vs vì hnay em k onl đc lên nhờ ku em train giùm nếu acc em có lừa đảo e xin chịu mọi trách nhiệm bên tố cáo lừa đảo kêu adm kêu muốn trả lại đồ cần nop 100% phí . em xin cam kết nếu đúng acc em lừa đảo em xin chịu tất cả phí và bồi thường ảnh bên tố cao k biết úp em úp giùm
http://i.imgur.com/ihctwPF.jpg
http://i.imgur.com/uBzOQqV.jpg
http://i.imgur.com/A7KcZnE.jpg
http://i.imgur.com/HtO6jIx.jpg
http://i.imgur.com/CwteaVW.jpg
http://i.imgur.com/5XzAO8m.jpg
thank adm

View more latest threads same category: