Trích Nguyên văn bởi Giolanh
Bức ảnh chụp được từ Ingame sever Mu Quyền Vương
uppppppppppppppppppppppp

View more latest threads same category: