GM event và người tham gia event lưu ý

Ví dụ các event cá nhân ( Đố vui, đi chợ với gm, truy tìm gm, đua rồng ngựa, đua kỳ lân )
Với các event tham gia nhóm tạm thời chưa kể tới

- 1 tài khoản / 1 nhân vật / 1 ip chỉ được nhận 1 giải thưởng trong ngày hôm đó làm event
- Tạo nhiều tài khoản tham gia -> loại
- Sử dụng tk phụ, nv phụ tham gia sau khi đã có giải -> loại
- Nhiều tài khoản trong 1 quán nét tham gia -> cử 1 người duy nhất nhận 1 giải

Quy định này áp dụng từ tháng 2/2015

Mọi thành viên và GM event vui lòng nêu rõ nội quy này khi tham gia event

Ai ko chấp nhận miễn kiện cáo

View more latest threads same category: