Hiện nay có kẻ lừa đảo anh em vào game tạo các nick

GMevent - GMeventt - Gm....

Các nick này ko phải là của BQT

BQT ko chơi game, tuyệt đối ko bao h pm game thủ hay bán đồ hay hỏi thông tin account hay tài khoản các bạn.

Các bạn lưu ý khi gặp ngay lừa đảo này thì báo ngay cho BQT số điện thoại sau

01668 929 386

BQT tuyệt đối ko cần mật khẩu game hay tài khoản các bạn

Chỉ hỗ trợ ở nick yahoo phần quản lý tài khoản

View more latest threads same category: