Lưu ý :

Sử dụng nhân vật phụ nhận giftcode loại 1 cấp độ 2 và 3 tránh bị mất đồ nhé
Khi nhận giftcode tuyệt đối ko có đồ gì để trên người nhân vật nhận


Ko giới hạn số lượng thẻ nạp


- Khi bạn nạp thẻ 50k: nhận ngay giftcode loại 1 cấp độ 2

- Khi bạn nạp thẻ 100k: nhận ngay giftcode loại 1 cấp độ 3

- Nếu bạn nạp thẻ 200k trở lên thì sẽ tính như sau

200k : 100k = 2 giftcode loại 3
300k : 100k = 3 giftcode loại 3
500k : 100k = 5 giftcode loại 3

Các bạn không cần đăng ký

- Kiểm tra lịch sử giftcode mỗi ngày 2 lần vào các giờ
- 11h trưa
- 23h Tối
- BQT sẽ trao trực tiếp code vào tài khoản các bạn


Lưu ý :

- Nạp thẻ phải mệnh giá từ 50k nhé, dưới 50k ko hợp lệ
- 100% các giftcode đều có vật phẩm

Đạt mốc nào thì nói rõ ra nhé
BQT sẽ kiểm doạt bằng chữ Đã trao

Sau đó các bạn vào phần quản lý tài khoản -> Lịch sử nhận giftcode loại 1 rồi lấy mã -> nhận phần thưởng giftcode loại 1

==================== Phần Thưởng Thẻ 50k ===================

STT Thông tin phần thưởng GiftCode Tuần Khả năng nhận được
1 5 bless + 5 Soul 10 %
2 5 bless + 5 Soul + 5 chaos 10 %
3 5 bless + 5 Soul + 5 chaos + 5 cre 10 %
4 1 Bless (Ngọc Ước Nguyện) +10 7 %
5 1 Soul (Ngọc Tâm Linh) +10 7 %
6 5 Creation (Ngọc Sáng Tạo) 8 %
7 PET Đại Quỷ 8 %
8 PET Đại Thiên Thần 8 %
9 PET Tuần Lộc 9 %
10 PET Panda 5 %
11 Box Kundun +1 4 %
12 Box Kundun +2 4 %
13 Box Kundun +3 3 %==================== Phần Thưởng Thẻ 100k ===================

STT Thông tin phần thưởng GiftCode Tháng Khả năng nhận được
1 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 1 PET Panda 17 %
2 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 2 PET Panda 17 %
3 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda 17 %
4 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 3 13 %
5 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 4 12 %
6 10 Bless, 10 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5 8 %
7 20 Bless, 20 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5 6 %
8 30 Bless, 30 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5 5 %
9 30 Bless, 30 Soul, 5 Chao, 5 Creation, 3 PET Panda, 1 Box Kundun 5, 1 Lông Chim, 3 Bùa kết hợp Chao 5 %

View more latest threads same category: