Bản này sẽ hiển thị chuẩn đồ đạc anh em đang sử dụng nhé
bản cũ hơi lỗi chút, anh em xóa đi nha

Link bản Ko âm thanh : 430 MB - Cập nhật ngày 7/5/2020

Link vip 1: https://secufiles.com/jbbm/Mu_Ex7.0.4.exe
Link vip 2: https://drive.google.com/file/d/1Wiw...ew?usp=sharing
Link dự phòng 1: http://taigame.servermu.net/Mu_Ex7.0.4.exe
Link dự phòng 2: http://taigame1.servermu.net/Mu_Ex7.0.4.exe

View more latest threads same category: