BQT sẽ bán các vật phẩm trên Shop Cá nhân GM
Anh em nào nhanh tay mua được thì sẽ nhận được ngay các vật phẩm quý bao gồm:
- Hộp quà GM
- Hộp Quà Vũ khí
- Cụm Đá tạo Hóa
- Cụm Ngọc Hỗn Nguyên
- Cụm Ngọc Cinh mệnh
- Cụm đá nguyên thủy
...
Anh em nên dọn sạch thùng đồ cá nhân để tiện mua đồ nha

View more latest threads same category: