Anh em nhận giải top vui lòng lấy đúng nhân vật nhận giải làm theo các bước sau
- Đăng nhập website quản lý tài khoản
- Vào phần Event-> Nhận thưởng Event
- Dọn dẹp thùng đồ chung thừa 8x4 ô đầu tiên trên cùng
( Thùng đồ có người đứng canh trong game )
- Thời gian nhận giải tối đa 48h sau khi trao giải
- Ko nhận mất giải BQT ko giải quyết


1 skynet 0 190 400 300 Grand Master 05/02 09:30:47

1 Secterlai 0 188 337 300 Blade Master 05/02 23:45:00

1 Paul 0 187 400 300 Hight Elf 05/02 21:49:36

1 Kaen 0 191 1 228 Duel Master 05/02 16:04:43

1 No1Sum 0 193 1 300 Dimension Master 05/02 07:50:13

1 GiaTuMu 0 186 315 300 First Master 05/02 23:52:11

View more latest threads same category: