Khuyến Mại 25% với nạp thẻ + 30% với chuyển khoản 2 ngày 24+25/2

1. Nạp thẻ Viettel từ 20.000 - > 30.000

Gcoin khuyến mại: 25 %
Gcoin khuyến mại sử dụng cho : Reset VIP, Đổi Giới tính, Ủy thác Offline.
Thẻ Viettel (VNĐ) Gcoin Gcoin khuyến mãi
20.000 15.000 3.750
30.000 23.000 5.7502. Nạp thẻ Viettel từ 50.000 - > 1000.000

Gcoin khuyến mại: 25 %
Gcoin khuyến mại sử dụng cho : Reset VIP, Đổi Giới tính, Ủy thác Offline.
Thẻ Viettel (VNĐ) Gcoin Gcoin khuyến mãi
50.000 40.000 10.000
100.000 80.000 20.000
200.000 160.000 40.000
300.000 240.000 60.000
500.000 400.000 100.000
1000.000 800.000 200.0003. Với Chuyển Khoản / Ví Mo Mo / Zalopay
Với Chuyển Khoản / Ví Mo Mo / Zalopay các bạn sẽ được khuyến mại trọn đời từ 10-20% sau khi kết thúc sự kiện
Gcoin khuyến mại sử dụng cho : Reset VIP, Đổi Giới tính, Ủy thác Offline.
Mốc Nạp VNĐ Nhận Được
Dưới 500.000 110% Gcoin + 10% Gcoin KM vào tài khoản
(Ví dụ: Chuyển 100k vnd nhận được 110k Gcoin + 11k Gcoin KM)
Trên 500.000 120% Gcoin+ 10% Gcoin KM vào tài khoản
(Ví dụ: Chuyển 500k vnd nhận được 600k Gcoin + 60k Gcoin KM)

View more latest threads same category: