Tình trạnh bị dis ko vào được game xảy ra như sau :

1. Do các bạn tải thiếu ko đủ hết dung lượng game ( gọi là tải lỗi )


Khí đó giải nén bị lỗi sẽ gây thiếu file và ko vào được game - nên tắt...