http://www.freeimagehosting.net/uploads/ff69ac6e58.jpg

Dl là một chủng tộc sở hữu lượng dame cao nhất trong các chủng tộc nhưng bù lại thế mạnh đó thì DL lại là chủng tộc có lượng máu yếu nhất từ...