1.Tạo nv phụ trong tài khoản
2.Cất zen tầm 18 triệu vào thùng đồ chung để 2 triệu còn rs nhân vật phụ
3.Sau khi rs nhân vật phụ về level 1 thì xóa nv phụ này đi
4.Tạo 4 nv phụ và rs liên tục như...