Vấn đề này nghiệm trọng nè !! Mong ad sớm có cách giải quyết thỏa đáng cho ae. :cool: