Kinh tế Việt Nam đang phát triển vượt bậc mẽ trong chục năm gần đây. Số lượng các công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngày một lớn. Các vụ ăn cắp tài sản, mất trật tự an ninh, an toàn phòng cháy...