• manhth2203's Avatar
  30-03, 05:37 PM
  Xu hướng HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Bùng nổ tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu hướng Homestay với thầy cô giáo nước...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:36 PM
  Xu thế HOMESTAY với người nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với thầy cô giáo nước ngoài...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:35 PM
  Xu thế HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với người nước ngoài tại các khu...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:35 PM
  Mô hình HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với giảng viên nước...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:34 PM
  Mô hình HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang Bùng nổ quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi xu thế Homestay với người nước ngoài quanh các khu vực trường...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:33 PM
  manhth2203 posted a visitor message on Nighthdl's profile
  Mô hình HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực ĐHQGHN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với giáo viên nước ngoài quanh...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:33 PM
  Xu thế HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang Bùng nổ quanh Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với người nước ngoài tại các khu...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:32 PM
  Xu hướng HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu thế Homestay với giáo viên...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:32 PM
  Loại hình HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang là tâm điểm quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với giảng viên nước ngoài gần các...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:31 PM
  Xu hướng HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với người nước...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:30 PM
  Xu hướng HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Bùng nổ tại khu vực ĐHQGHN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với thầy cô giáo nước ngoài ở các khu...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:30 PM
  Xu thế HOMESTAY với người nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu hướng Homestay với giáo viên nước ngoài...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:29 PM
  Mô hình HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với người nước ngoài ở các khu...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:28 PM
  manhth2203 posted a visitor message on itv1998's profile
  Xu thế HOMESTAY với người nước ngoài đang là tâm điểm quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với người nước ngoài quanh các khu vực trường...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:28 PM
  Xu thế HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu thế Homestay với người nước ngoài...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:27 PM
  manhth2203 posted a visitor message on uyhy93's profile
  Loại hình HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Bùng nổ tại khu vực ĐHQGHN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với giảng viên nước ngoài quanh các...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:27 PM
  Xu hướng HOMESTAY với người nước ngoài đang là tâm điểm quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi xu hướng Homestay với giáo viên nước ngoài quanh các khu vực...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:26 PM
  manhth2203 posted a visitor message on linh41's profile
  Loại hình HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với người...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:25 PM
  manhth2203 posted a visitor message on 04071991's profile
  Xu thế HOMESTAY với người nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với người nước ngoài tại các khu vực...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:25 PM
  Xu hướng HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực ĐHQGHN! Hiện nay, khi xu thế Homestay với giáo viên nước ngoài tại các...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:24 PM
  Mô hình HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Bùng nổ tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu hướng Homestay với người nước ngoài gần...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:24 PM
  Xu thế HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang là tâm điểm quanh Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với giảng viên nước ngoài tại...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:23 PM
  Xu thế HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang là tâm điểm quanh Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu thế Homestay với thầy cô giáo nước ngoài...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:22 PM
  Xu hướng HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang Bùng nổ quanh Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu hướng Homestay với người nước ngoài ở các...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:22 PM
  manhth2203 posted a visitor message on phenq's profile
  Xu thế HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực ĐHQGHN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với giáo viên nước ngoài gần các...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:21 PM
  manhth2203 posted a visitor message on gaique's profile
  Mô hình HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực Đại học Quốc Gia HN! Hiện nay, khi xu thế Homestay với giảng viên nước...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:20 PM
  Xu thế HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang là tâm điểm tại khu vực ĐHQGHN! Hiện nay, khi loại hình Homestay với giảng viên nước ngoài ở các...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:20 PM
  Xu thế HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Bùng nổ tại khu vực ĐHQGHN! Hiện nay, khi mô hình Homestay với thầy cô giáo nước ngoài ở các khu...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:19 PM
  Xu hướng HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi xu thế Homestay với thầy cô giáo nước ngoài quanh...
 • manhth2203's Avatar
  30-03, 05:19 PM
  Loại hình HOMESTAY với giáo viên nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết quanh ĐHQGHN! Hiện nay, khi xu hướng Homestay với người nước ngoài tại các...
More Activity

3 Tin nhắn viếng thăm

 1. Mô hình HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang Bùng nổ tại khu vực Đại học Quốc Gia HN!

  Hiện nay, khi mô hình Homestay với giảng viên nước ngoài gần các khu vực trường học lớn đang là một xu thế bùng nổ. Khi học giao tiếp với giáo viên người nước ngoài dưới mô hình HOMESTAY , các học viên sẽ sớm thích ứng được với ngữ điệu của người bản xứ. các bạn sẽ rút ngắn thời giờ đáng kể so với việc học ở trên lớp,thầy cô giáo thường không bám sát từng học sinh vì số lượng học viên rất đông. Ngoài chất lượng giảng dạy thì môi trường học tập và các trải nghiệm,những tình huống từ thực tế trong đời sống cùng với giảng viên người nước ngoài sẽ mang lại cho các bạn có...
  Xem thêm đầy đủ tại:https://www.facebook.com/permalink.p...86931228379073
  434377520
 2. Mô hình HOMESTAY với giảng viên nước ngoài đang Bùng nổ tại khu vực ĐHQGHN!

  Hiện nay, khi mô hình Homestay với người nước ngoài gần các khu vực trường học lớn đang là một xu hướng Hot hơn bao giờ hết. Khi học tiếng với giáo viên người nước ngoài với hình thức HOMESTAY , các bạn sẽ nhanh chóng thích nghi được với ngữ điệu của thầy cô giáo bản xứ. các học viên sẽ rút ngắn thời gian đáng kể so với việc học ở ngoài trung tâm,giáo viên thường không bám sát từng học sinh vì số lượng học sinh rất đông. Ngoài chất lượng giảng dạy thì môi trường học tập và các trải nghiệm,những tình huống bộc phát thực tế trong đời sống cùng với thầy cô giáo người nước ngoài sẽ giúp cho các bạn có...
  Xem thêm đầy đủ tại:https://www.facebook.com/permalink.p...86931228379073
  061833460
 3. Mô hình HOMESTAY với người nước ngoài đang Hot hơn bao giờ hết tại khu vực ĐHQGHN!

  Hiện nay, khi loại hình Homestay với giáo viên nước ngoài gần các khu vực trường học lớn đang là một xu thế Hot hơn bao giờ hết. Khi học tiếng với giáo viên người nước ngoài với mô hình HOMESTAY , các học viên sẽ sớm thích ứng được với cách phát âm của người nước ngoài. các học viên sẽ rút ngắn thời giờ đáng kể so với việc học ở trên lớp,giáo viên thường không bám sát bạn vì số lượng học sinh rất đông. Ngoài chất lượng giáo dục thì môi trường rèn luyện và những trải nghiệm,các tình huống từ thực tế trong đời sống cùng với giáo viên người nước ngoài sẽ mang lại cho các bạn có...
  Xem thêm đầy đủ tại:https://www.facebook.com/permalink.p...86931228379073
  764241837
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3
Về manhth2203

Thông tin cơ bản

Ngày Sinh
October 10, 1991 (26)

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Bài viết trung bình mỗi ngày
0
Tin nhắn viếng thăm
Tổng tin nhắn
3
Tin nhắn gần đây nhất
30-03 04:54 PM
Total Thanks
Total Thanks
0
 • Thanked 0 Times in 0 Posts
Thông tin chung
Lần cuối
30-03 05:37 PM
Tham gia ngày
14-03
Ðã giới thiệu
0